За контакти

За поръчки в България:

bul@tablegallery.org

За поръчки в Литва:

lit@tablegallery.org

За поръчки в цял свят:
shipping@tablegallery.org